Oppdatert

Logo

Felleskjøpet Rogaland Agders logo er den viktigste identitetsmarkøren for firmaet og skal brukes i alle kommunikasjonsnivåer.

Logoikon og logotype

Felleskjøpet Rogaland Agders logo består av et logoikon og en logotype. Logoikonet kan stå alene, men skal i all hovedsak være ledsaget av Felleskjøpet Rogaland Agder-logotype. Felleskjøpet Rogaland Agder-logotype finnes i to varianter, for bruk på mørk og lys bakgrunn. Primærlogo er den uten bakgrunnsfarge, sekundærlogo er den med gul bakgrunnsfarge.

Logoen består av fargene grønn og gul.

Logo
Logo2
Logo3

Logostørrelser

For å sikre god synlighet av Felleskjøpet Rogaland Agder sin logo, anbefaler vi at minimumsstørrelse på logosymbol (FK-firkant) er 8,5 mm. Minimumsstørrelsen på hovedlogo (med strek og Rogaland Agder) og sekundærlogo (kun Felleskjøpet) er i bredde 45 mm.

Denne oversikten viser anbefalt minimum logostørrelser på FK-symbol, FK-logo og FKRA-logo. Dersom noen fater krever enda mindre logovarianter, skal enten kun logosymbol eller FK-logo versjonen brukes (ikke FKRA-logo versjonen).

FKRA logostørrelser til profilsenter

Logo i sosiale medier

På sosiale medier eller på appikoner skal Felleskjøpet Rogaland Agders logoikon brukes for å representere merkevaren. Felleskjøpet Rogaland Agder skrives kun som brukernavn og skal ikke være en del av ikonet.

Facebook