Oppdatert

Kontormateriell

Felleskjøpet Rogaland Agder skal være en tydelig og enhetlig avsender i sin kommunikasjon. Vi skal ha en felles visuell identitet i våre trykte og digitale flater. Dette gjelder blant annet kontormateriell som inkluderer visittkort, brevark, konvolutter, faktura og annet postalt materiell.

Visittkort

Visittkortet er en viktig del av profilen vår. Det representerer både bedriften og innehaveren av kortet.

Visittkort FKRA
Visittkort FKRA2

Brevark

Beskrivelse

Konvolutter

Beskrivelse