Oppdatert

Logo

BondeKompaniets logo er den viktigste identitesmarkøren for BondeKompaniet, og skal brukes på alle kommunikasjonsnivåer. Kornformene i logoen er inspirert av kornaksen fra Felleskjøpets logo, mens taket er hentet fra låvebygninger og tradisjonelle norske privathus. Logoen symboliserer bindingen mellom bonden og alle andre som har prosjekter i og nær naturen.

Logoikon og logotype

BondeKompaniets logo består av et logoikon og en logotype. Logoikonet kan stå alene, men skal i all hovedsak være ledsaget av en BondeKompaniet-logotype, som finnes i ventrestilt og sentrert versjon på både én og på to linjer. Disse er i logobanken navngitt horisontal (én linje) og vertikal versjon (to linjer). Primært er det de venstrestilte logoversjonene som skal benyttes. De sentrerte er sekundære og er forbeholdt skilt og andre spesielle tilfeller.

For at logo skal kunne stå like godt ut på både lyse og mørke bakgrunner, finnes de ulike logoversjonene i to ulike fargefremtoninger. Logoikonet er unikt og endrer aldri farge, men Gressgrønn logotype til bruk på lyse bakgrunnsflater blir invertert til Vårgul på mørke bakgrunnsflater. Logoikonet består av fargene Gressgrønn, Spiregrønn og Vårgul uavhengig av bakgrunnsfarge.

Last ned primærlogoer i lys og mørk versjon her.

Ved behov for andre logovarianter, må hovedkontoret kontaktes og godkjenne bruken. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

BondeKompaniet logoikon.
BondeKompaniet logoikon.
BondeKompaniet logotype på én linje (horisontal) og to linjer (vertikal).
BondeKompaniet logotype på én linje (horisontal) og to linjer (vertikal).
Illustrasjonen viser logoikonets fremtoning på mørk bakgrunn.
Illustrasjonen viser logoikonets fremtoning på mørk bakgrunn.
Invertert logotype til bruk på mørke bakgrunner.
Invertert logotype til bruk på mørke bakgrunner.

Logo lock-ups

Alle logoversjonene er definert med optisk tilpasset avstand mellom logoikon og logotype. En slik komposisjon kaller vi en lock-up og denne skal ikke endres. Hensikten med lock-up er å sikre konsistens i uttrykket og optimal fremtoning av logo. Lock-up gjør at logoversjonene tåler å skaleres både opp og ned i størrelse, mens logoelementene forholder seg riktig i forhold til hverandre. Visuellene under viser logo lock-ups av primære og sekundære logoversjoner i positiv (Gressgrønn) variant.

Primær vertikal logo lock-up.
Primær vertikal logo lock-up.
Primær horisontal logo lock-up.
Primær horisontal logo lock-up.
Sekundær vertikal logo lock-up.
Sekundær vertikal logo lock-up.
Sekundær horisontal logo lock-up.
Sekundær horisontal logo lock-up.

Frisone

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Figuren under viser anbefalt luft rundt logos og logoikon alene. Mer luft, vil i de fleste sammenhenger skape enda bedre resultat.

  • For BondeKompaniets logos er minimum avstand satt til å være halvparten av logos egen høyde.
  • For BondeKompaniets logoikon alene, er minimum avstand satt til å være en fjerdedel av logos totale bredde/høyde.
Cf51897e 1de0 11eb 833d c76e12a3f43b

Logo med stedsnavn

I noen tilfeller er det behov for synlig stedsnavn i tillegg til logo, da skal en benytte forhold mellom BondeKompaniet logo og stedsnavn som vist i eksempelet nedenfor. Stedsnavn og evt. telefonnummer skal skrives i hvitt med profilfonten Matter Regular.

Oversikt logo stedsnavn ny1

Logo i sosiale medier

På sosiale medier eller på appikoner skal BondeKompaniets logoikon brukes for å representere merkevaren. Logoikonet skal stå på Skogsgrønn bakgrunn. BondeKompaniet skrives kun som brukernavn og skal ikke være en del av ikonet. Navnet skal alltid skrives med stor B og K for å tydeliggjøre merkevaren også i løpende tekst.

Eksempel på logobruk på sosiale medier.
Eksempel på logobruk på sosiale medier.
Logoikon brukt som appikon.
Logoikon brukt som appikon.

Feil logobruk

BondeKompaniets logoikon og logotype er de viktigste identitesmarkørene for BondeKompaniet. Det er derfor essensielt at logo alltid opptrer riktig og konsekvent. Logo skal aldri endre form, eller erstattes av andre elementer eller annen typografi. Den må aldri strekkes, kuttes, roteres eller endre uttrykk på noen måte. Den skal heller aldri fremtre med skygger eller andre effekter.

Her er oversikt over noen generelle logofeil, som er viktig at ikke overskrides:

Dont1

Ikke lag nye versjoner av logo-lockups.

Dont2

Ikke bytt om på fargene i logo.

Dont3

Fargene i logoikonet må ikke endres.

Dont4

Logo skal ikke roteres.

Dont5

Ikke bruk effekter på logo, som skygger osv.

Dont6

Ikke dra og strekk logo på noen måte.

Dont7

Ikke lag nye versjoner av logo som f.eks. outline versjon.

Dont8

Fargen på logolype skal ikke opptre i andre farger enn beskrevet i designguiden.

Dont9

Luft mellom bokstavene i logotype skal ikke endres..

Dont10

Logotype skal ikke skrives ut i annen typografi.

Dont11

Ikke lag nye komposisjoner eller lock-up versjoner av logo.

Dont12

Ikke separer eller legg inn mer luft mellom logo elementene enn det som er definert, da dette vil medføre dårlig balanse og fremtoning av logo.