Oppdatert

Maler

For å sikre konsistens i vårt visuelle uttrykk og forenkle produksjon, har vi utarbeidet flere maler for ulikt materiell. Noen maler er faste, mens andre vil være mer fleksible, da innhold vil variere. Maler du finner her vil også legge et godt grunnlag for videre utvikling av nytt materiell.

Visittkort

Visittkortet er en viktig del av profilen vår. Det representerer både bedriften og innehaveren av kortet. Ta kontakt med markedsavdelingen for maldokument for visittkort.

BK visittkort
BK visittkort2

Annonsemaler

Et bilde som viser de ulike annonsemalene.

Presentasjonsmal

Et bilde som viser presentasjonsmalen.

Plakater

Et bilde som viser ulike plakatmaler.