Oppdatert

Annonser

Begge våre merkevarer kan ha behov for å annonsere. Det er innholdet og målgruppen som skiller hvilken merkevare som er avsender.

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder opptrer i ulike former for annonser.

Produktannonser

Der Felleskjøpet Rogaland Agder er produsenten til et produkt skal avsender på annonsene for dette produktet være Felleskjøpet Rogaland Agder. Et eksempel her er en helsides trykket annonse til et fagblad e.l. Når BondeKompaniet skal annonsere for Felleskjøpet Rogaland Agder sine egne produkter merkes disse med Felleskjøpet Rogaland Agder-logo på lik linje som om det var for eksempel John Deere.

Profilannonser

Der det er behov for en profilannonse for Felleskjøpet Rogaland Agder er det naturlig å kommunisere i tråd med den overordnede strategien til selskapet:

  • Felleskjøpet Rogaland Agder skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden.

  • Felleskjøpet Rogaland Agder skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger.

Dette bør komme tydeligere frem enn i dagens profilannonser som kan oppleves for generelle og ikke unike for Felleskjøpet Rogaland Agder.

Stillingsannonser

Ved ansettelser i hele konsernet er det naturlig at stillingsannonser kommuniseres fra Felleskjøpet Rogaland Agder. I krysspunktene med BondeKompaniet som for eksempel stillingsannonser for butikkmedarbeidere er det naturlig at begge merkevarer blir representert, men at det kommer tydelig frem gjennom teksten at ansettelsen blir gjort av Felleskjøpet Rogaland Agder, for sitt butikkonsept BondeKompaniet.

FORMEL sau3 feb 2021 A4 ny mal press
FKRA profilannonser A4 liggende Side 1

BondeKompaniet

Alle salgsannonser skal ha BondeKompaniet som avsender. I annonser rettet mot forbruker/privatpersoner (trykte eller digitale) er det BondeKompaniet som er avsender.

BK ad 06
Travle dager 01