Oppdatert

Kontormateriell

Felleskjøpet Rogaland Agder skal være en tydelig og enhetlig avsender i sin kommunikasjon. Vi skal ha en felles visuell identitet i alle våre trykte og digitale flater. Dette gjelder blant annet kontormateriell som inkluderer visittkort, brevark, konvolutter, faktura og annet postalt materiell.

Felleskjøpet Rogaland Agder

Visittkort, brevark, konvolutter, faktura, presentasjonsmal og annet materiell som benyttes av administrasjon og representerer konsernet merkes med Felleskjøpet Rogaland Agder.

BondeKompaniet

Postalia som kommer fra BondeKompaniet skal ha materiell med BondeKompaniet som avsender. Eksempel på dette er faktura, konvolutter, bæreposer, teip og gavekort.