Oppdatert

Presentasjoner

Hver merkevare har sine egne PowerPoint-maler. Velg den merkevaremalen som samsvarer med det innholdet du skal presentere og hva som er bakgrunnen for presentasjonen. Tenk også på hvem det er som skal se presentasjonen. Er dette privatpersoner, bedrifter, bønder eller medeiere.

Felleskjøpet Rogaland Agder

Presentasjoner som gjøres av og innad i Felleskjøpet Rogaland Agder skal som tommelfingerregel benytte PPT-malen til Felleskjøpet Rogaland Agder. På medlemsmøter eller i kontakt med bønder er det naturlig å benytte Felleskjøpet Rogaland Agder sin PPT-mal.

BondeKompaniet

Når BondeKompaniet skal snakke til forbrukere utenom vanlig reklame, på for eksempel et event i butikk, bør det benyttes presentasjonsmaler hvor BondeKompaniet er avsender. Eller hvis det er snakk om presentasjoner som skal settes opp av butikkansvarlige for sine butikkmedarbeidere er det naturlig å benytte en presentasjonsmal med BondeKompaniet som avsender.

BK Keynote template 02 2
BK Keynote template 02 1
BK Keynote template 03 7
BK Keynote template 02 3
BK Keynote template 02 9
BK Keynote template 02 7