Oppdatert

Webside

Websidene til våre to merkevarer er viktige kommunikasjonskanaler. Det blir ulik informasjon på våre websider og de skal utfylle hverandre. Begge websidene skal linkes til hverandre.

Felleskjøpet Rogaland Agder

Fkra.no er websiden som skal profilere morselskapet, konsernet Felleskjøpet Rogaland Agder. Websiden retter seg mot bønder, medeiere, og øvrige interessert i det overordnede selskapet - for eksempel presse. Det redaksjonelle innholdet omhandler derfor traktor og redskap, i-mek, kraftfôr og plantekultur. Det skal være kontaktinformasjon til ettermarked/service, men alt av salg skal linkes tydelig inn til BondeKompaniet.no.

Relevant informasjon på denne siden er:

 • Informasjon om selskapet

 • Banner og link til BondeKompaniet.no

 • Medlemsinformasjon

 • Kundesenter

 • Produktinformasjon

 • Kraftfôr

 • Plantekultur

 • Maskiner og utstyr

 • Relevant content

 • Informasjon om samfunnsansvar

 • Informasjon og kontakt til administrasjon

 • Informasjon om styret

BondeKompaniet

BondeKompaniet sin digitale satsing er bondekompaniet.no. Dette er vår salgskanal og produkter frontes og bestilles med mulighet for frakt hjem. Selv om dette er en online butikk vil det også være viktig med relevant content som inspirerer forbruker til å kjøpe produktene.

Websiden til BondeKompaniet retter seg mot privatkunder, men skal også ivareta bønder og medeiere. Her skal produkter frontes, sammen med relevante innholdsartikler. På denne websiden skal man også kunne registrere seg som medlem, melde seg på nyhetsbrev o.l.

Det er naturlig at man finner informasjon på websiden om forholdet til Felleskjøpet Rogaland Agder. Dette kan for eksempel være i et menypunkt som “Om oss” og det kan være en link og en logo til Felleskjøpet Rogaland Agder i footer på websiden.